“Хилэнцэт хорхой” буюу “Скорпион” Орч, М.Петрова

Санкт-Петербургийн улсын их сургуулийн
Дорно дахины факультетийн
Монгол хэлний ангийн доцент Петрова.М.П.Монголика-5 
Санкт-Петербург
2001 он

0 comments:

Тоолуур

Далбаа тоологч

Total Pageviews