* * *

Чинийхээ төлөө би
үзсэн жаргалаа чамлаж
Чинийхээ төлөө би
үснийхээ цагааныг аргадаж
Чинийхээ төлөө би
үйлийн үрд сөгдөж
Чинийхээ төлөө би
үхлийг мартаж амьдарна.

0 comments:

Тоолуур

Далбаа тоологч

Total Pageviews