3.Мөнх Тэнгэрийн ХүчСансарын түгээмэл энерги…

  1. 1.      Орчлон Ертөнц бол бүхэлдээ Мөнх Тэнгэрийн Хүч юм.

  1. 2.       Мөнх Тэнгэрийн Хүч бол Сансарын түгээмэл Энерги.

  1. 3.      Орчлон Ертөнцийн бүх юмс үзэгдэл Мөнх Тэнгэрийн Хүчин дор хөдөлж, хувирч, өөрчилөгддөг.

  1. 4.      Орчлон Ертөнцийн юмc үзэгдэл бүхэн Мөнх Тэнгэрийн Хүчний бодьгал илрэл.

  1. 5.      Мөнх Тэнгэрийн Хүчин дор...! гэдэг бол Бидний Амьдралын гол Зарчим

  1. 6.      Бидний Амьдрал бол Хүч Чадал, Эрх Чөлөө, Аз Жаргалын төлөөх Тэмцэл.

  1. 7.      Бидний  Дайсан бол аливаа Зогсонги байдал.

  1. 8.      Зогсонги Байдлыг ялан дийлэх арга зам бол Бүтээлч -Эвдэхүй.

  1. 9.      Бүтээлч - Эвдэхүй бол бидний аливаа Зогсонги байдалтай хийх Дайн.

0 comments:

Тоолуур

Далбаа тоологч

Total Pageviews